Disclaimer

Kenmerk Educatief, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten en grafisch materiaal). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere toestemming van Kenmerk Educatief, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.